FRAMTIDENS DRIFT OCH OPTIMERING AV NUTIDENS FASTIGHETER

Myrspoven tillhandahåller en unik molntjänst som kontinuerligt läser in era fastigheters driftsdata. Datan analyseras sedan med modern AI-teknik vilket möjliggör helt nya sätt att energi- och driftoptimera.

Kontakta oss så berättar vi mer.